Telefon: +386 2 300 3515
ECONO kolesarski center

Garancije

Pristop

Proizvode Econo proizvaja in testira podjetje Comtron d.o.o. po najvišjih standardih kakovosti. V ECONO zagotavljamo garancijo, katere trajanje je odvisno od vrste izdelka. Garancijo lahko uveljavljate znotraj garancijskega roka s predložitvijo garancijskega zahtevka, izpolnjenega garancijskega lista, računa za kupljen proizvod in proizvoda. Podjetje Comtron bo vaše garancijske zahtevke obravnavalo v skladu s pravili, ki veljajo za garancijsko jamstvo.

Garancija ne krije napak, ki so posledica neupoštevanja navodil v priročniku za uporabo proizvoda, sprememb prvotne zasnove proizvoda, poškodb proizvoda zaradi višje sile, nesreč, nepravilne montaže proizvoda, napake upravljavca, poškodb zaradi vode ali nepravilnega sledenja navodilom za vzdrževanje. Iz  garancijskega jamstva so izvzete škode na kolesih, ki se uporabljajo za skakanje, kaskadersko vožnjo, programe najema, kakršne koli podobne ekstremne vožnje ali prireditve. Ta garancija je omejena na zamenjavo okvarjenih delov proizvoda z deli enake ali večje vrednosti po presoji prodajalca v roku 45 dni od dneva prejema garancijskega zahtevka. Prodajalec ne odgovarja kupcu ali kateri koli drugi osebi za kakršno koli naključno, posebno ali posledično škodo, ki bi nastala zaradi te garancije.

Garancijsko jamstvo

Garancija velja izključno za napake v delovanju proizvoda, ki nastanejo kot posledica napak v materialu ali napak pri proizvodnji. Pri uveljavljanju garancijskega zahtevka je potrebno predložiti potrjen garancijski list in originalni račun za proizvod. Garancijske zahtevke kupci uveljavljate pri prodajalcu ali pri pooblaščenih servisnih partnerjih prodajalca.

 • Comtron d.o.o. jamči za lastnosti in brezhibno delovanje proizvoda v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo proizvoda kupcu.

 • Za ECONO električna kolesa priznavamo 12 mesečni garancijski rok za komponente, ki niso potrošni material (potrošni material so plašči, zračnice, veriga, zobniki, zavorne obloge, diski, bovdni, žice), 36 mesečni garancijski rok na okvir in 24 mesečni garancijski rok na motor, baterijo in ekran ali do prevoženih 4000km.

 • Za ECONO električna kolesa, ki so namenjena izposoji ali najemu priznavamo 12 mesečni garancijski rok.

 • Za ECONO baterije priznavamo 24 mesečni garancijski rok.

 • Za Električne predelave priznavamo 12 mesečni garancijski rok

 • Prodajalec krije stroške prevoza okvarjenega proizvoda v garancijski dobi, v vrednosti najcenejšega javnega prevoza, do najbližjega pooblaščenega servisa.

 • Iz garancije so izključene okvare proizvoda, ki so posledica nemarnega uničenja, slabega vzdrževanja ali neprimerne uporabe, ki ni v skladu z navodili za uporabo proizvoda.

 • Garantiramo vam brezplačno popravilo proizvoda v roku 45 dni, v nasprotnem primeru vam proizvod nadomestimo z novim ali enakovrednim proizvodom. Kupec lahko v kolikor popravilo proizvoda ni izvršeno znotraj zakonsko določenega roka zahteva znižanje kupnine ali razdre pogodbo.

 • Prodajalec bo kupcu za zamenjan bistveni del proizvoda z novim izdal nov garancijski list.

 • Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

 • Garancija  se uveljavlja znotraj garancijskega roka, s potrjenim garancijskim listom in računom. Pazite, da vam prodajalec izpolni garancijski list s pravilnim datumom prodaje oz. izročitve proizvoda, originalnim žigom, prepisano serijsko številko proizvoda.

 • Popravila in oskrbo proizvoda z vsemi nadomestnimi deli zagotavljamo najmanj 3 leta po izteku garancijskega roka.

Garancija se ne prizna

 • če je v proizvod posegla nepooblaščena oseba,

 • če so okvare mehanske narave oz. posledica fizične sile,

 • če so okvare nastale med transportom po prevzemu proizvoda,

 • če ni predložen potrjen garancijski list in originalni račun,

 • za ves potrošni material,

 • v primeru okvare, ki je nastala kot posledica nepravilne uporabe ali preobremenitve proizvoda, 

 • v primeru okvare, ki je nastala kot posledica uporabe sile, poškodb zaradi zunanjih vplivov ali tujkov, kot so npr. pesek ali kamni,

 • v primeru škode zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, kot je npr. priklop na napačno omrežno napetost ali vrsto toka ter neupoštevanje navodil za montažo,

 • zaradi normalne obrabe.

Nekateri sestavni deli kolesa Econo so zaradi svoje funkcije izpostavljeni obrabi. Stopnja obrabe bo odvisna od nege in vzdrževanja ter načina uporabe kolesa. Kolesa, ki so pogosto puščena na prostem, so lahko izpostavljena tudi večji obrabi zaradi vremenskih vplivov. Spodnje komponente zahtevajo redno vzdrževanje. Kljub temu bodo slej ko prej končali svojo življenjsko dobo, odvisno od pogojev in intenzivnosti uporabe. Dele, ki so dosegli svojo mejo obrabe, je treba zamenjati.

Polnilna baterija

Pogonska veriga

Zavorne obloge 

Zavorna tekočina

 Zračnice

 Ročaji 

 Kabli / konektorji 

 Veriga

Zavorni diski / rotorji 

Zavorne cevi 

Ohišje zavornega kabla 

Tesnila elementov vzmetenja

 Zobniki

 Svetilke 

 Prevleka sedeža

Pošlji reklamacijski zahtevek